Jul 17, 2008

Calling All Amahs!, L.Crew

Calling All Amahs!
By Louie Crew

Plaaaaaaaaas
tic
cups,
sturdy reeeeeeeeeeeed
plaaaaaaaaas
tic cups.

Get your sturdy red plaaaaaaaaas
tic cup
riiiiiiiight
here,
owwnly wuuuuuun
fiiiiiiiiifty.

Plaaaaaaaaas
tic cups,
step right up
and get yooooore
sturdy red plaaaaaaaaas
tic cups,
with a diiiiiime
thrown iiiin
for good meaaaaaaaaaaaaaaas
ure.

Plaaaaaaaaas
tic cups!

Biiiiiiiiig wuns,
reeeeeeglar wuns,
smaaaaaaall wuns,
get yooooore
sturdy red plaaaaaaaas
tic cup
right here,
owwnly wuuuuuun
fiiiiiiiiifty.

Dooooooooon't
be cauwwwwght
withouwwwwwwt
wuuuuuun.

Raaaaaaaaaaaaat
tle it,
raaaaaaaaaaaaat
tle it,
let them
heeeeeeeeeear
sooooooomewuuuuuun
ellllllllse
has giiiiiiiven.
Shaaaaaaaaaaaaake
that dime,
shaaaaaaaaaaaaake
that dime,
when you siiiiiiiiiiit
in the cooooooooold.

Plaaaaaaaaas
tic
cups.
Sturdy
reeeeeeeeeeeed
plaaaaaaaaas
tic cups.
Get yoooooore
sturdy red
plaaaaaaaaas
tic cup
riiiiiiiight
here,
owwnly wuuuuuun
fiiiiiiiiifty.


Wiiiiiinter
is
cooooooooooming.
Doooooon't
be
cauuuuuuuuuuuuuught
without ooooooooooone.

Maaaaaaake it
reeeeeeeeeeed.
Maaaaaaake it
reeeeeeeeeeed,
sooooow that theeeeeeeeeey
will seeeeeeeeeeee
it.

Plaaaaaaaaas
tic
cups.
Stuuuuuuurdy
reeeeeeeeeed
plaaaaaaaaas
tic cups.
get yooooore
sturdy red
plaaaaaaaaas
tic cup
riiiiiiiight
here,
only wuuuuuun
fifty.